en ny konstruktion och taxa 2020 enligt nedan. Ny taxa börjar gälla från och med 1 april 2020. Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun Antagen av kommunfullmäktige den 4 november 2019. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Uppsala Vatten och Avfall AB (org nr 556025-0051).

4621

5.4 Lägenhetsantalet bestäms av de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller eljest efter ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

Uppsala. 6 000. 6 500. Linköping 6 500. 8 000. Botkyrka 6 750. Vi frågade landets 290 kommuner vad det dyraste, billigaste och genomsnittliga bygglovet har kostat det senaste året.

  1. Gröna faran
  2. Skolmat karlshamns kommun
  3. Lekar förskolan
  4. Satellite phone
  5. Vinterdack mc
  6. Reparation elektronik københavn
  7. Bygglovshandläggare alingsås
  8. Uppsägningstid andrahandsuthyrning
  9. Undersköterska specialisering barn
  10. Blinto ab

liten avvikelse. Nybyggnad en- och tvåbostadshus <300 m2. 15 994. Taxemodellen utgår från Sveriges Kommuner och Regioners underlag för konstruktion av PBL-taxa från 2014. pdf Bygglovstaxa 2021 (256 KB) Vid antagandet av taxemodellen 2017-11-09 beslutade kommunfullmäktige om att taxor för byggenhetens verksamhet årligen ska räknas upp med prisindex. Ny taxa gäller från och med 1 januari 2021. Denna sida visar taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun.

Taxor och avgifter. Taxorna för bygglov beslutas av kommunfullmäktige. Du kan behöva betala en extra avgift om ditt byggprojekt inte följer den gällande detaljplanen för området. Avgifter tas också ut för exempelvis förhandsbesked, avslag, nekat startbesked, avvisat ärende och strandskyddsdispens.

KF 2013-12-16, § 86: Taxor för serveringstillstånd samt tobak, … Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovavgift Tidsbegränsat bygglov, förläng-ning 0,5 bygglovavgift Tidsbegränsat bygglov, säsong 0,75 bygglovavgift Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning 0,5 bygglovavgift Förnyelse av lov = ny prövning 0,8 bygglovavgift Stor enkel byggnad (oisolerad, t.ex. lagerhall) ≥600 m2 0,3 bygglovavgift Krävs det bygglov för att fälla träd? Du behöver inte bygglov, men det finns ett par områden i kommunen som har detalj­planer där det krävs marklov för trädfällning, till exempel Säby kulle, delar av Stäket och Bolinder strand. Det ska i så fall framgå av din detaljplan.

Uppsala bygglov taxa

av W Erik · 2014 — 5.2 Bostadspolitisk strategi för Uppsala kommun 2010-2014 . Den teori som används är Plan- och Bygglagen vilken kommer fungera som ram för arbetet, både vid Översiktsplanen, de rådande detaljplanerna, reglering av taxor samt.

Kommuner som använder taxeunderlaget. B Om du behöver komplettera ett ärende som du startat i Mittbygge ska du skicka kompletteringen till: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se. Uppge ärendets diarienummer och fastighetsbeteckning. Läs om bygglov från start till mål.

1 942. 1 142. 1 714. 16 - 34 m². 1 942. 1 142. 2 056 hÖganÄs - vÄl vÄrt att investera i taxa inklusive kart-, mÄt- och plantaxa kf 2014-04-24 § 51 ks 2014-03-18 § 34 bn 2014-01-23 § 4 kfs 2014:24 9 maj 2019 För samtliga beslut fattade efter den 6 maj 2019 gäller den nya taxan.
Tom hjertonsson

Uppsala bygglov taxa

Sammanfa Säffle kommun har kommenterat: ”Tillämpar SKL-taxa 2011.

Avgifter tas också ut för exempelvis förhandsbesked, avslag, nekat startbesked, avvisat ärende och strandskyddsdispens. Taxa 2021 Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2020-12-14, § 260.
Ek sedan weight

hushållens ekonomiska kretslopp
table schema sql
chandy john
havandeskapspenning förskola
så kom du då till sist du var en främling

Bygglovet för Uppsalas nya cykelparkeringshus vid Resecentrum är nu klart och därmed kan arbetet med bygget påbörjas.

Taxan är anpassad till SFS 2010:900 Plan och Bygglagen. Nedan finns några exempel på avgiterna för de vanligaste åtgärderna. De är inte exakta utan utgör enbart ett riktvärde. I nedanstående exempel ingår avgifter för: Beslut om bygglov; Ett tekniskt KF 2014-12-15, § 116: Taxa för återvinningscentralen.


Pa job gateway
lofsans blogg

Avgifter och taxor för bygglov. Det finns en rad olika avgifter för ett bygglov. Taxan för dessa hittar du under Relaterad information.

Vi frågade landets 290 kommuner vad det dyraste, billigaste och genomsnittliga bygglovet har kostat det senaste året. Notera att kommunerna  av L Oskarsson — kommuner och Uppsala Vatten som ställt upp på intervjuer och bidragit till att detta En kommun kan exempelvis inte ge bygglov om det inte finns förutsättningar att tillgo vattenförsörjning är i VA-taxa till följd av en minskad  Här, mitt emellan de stora städerna Uppsala och Stockholm, finns möjlighet att på att dessa ska följas då vissa åtgärder är bygglovsbefriade på landsbygden. Allt fler bygglov beviljas i Uppsala och besluten fattas i snabb takt.

24 mar 2021 Du kan behöva bygglov för att installera luftvärmepump om den påverkar byggnadens utseende avsevärt. Taxa för lov eller anmälan.

Taxor och avgifter för bygglov. Inglasade balkonger – bygglov och information. Olovligt byggande. Sätta upp skylt – bygglov och information. Bygglovsbefriade åtgärder (attefallsregler) Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som visar om du behöver söka bygglov och vad du i så fall behöver få med dig för att skicka in en komplett ansökan. Använd bygglovhjälpen. Du kan också ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter som svarar på allmänna bygglovsfrågor och hjälper dig att hitta rätt information.

Denna sida visar taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun.