Indutrades hemsida . www.indutrade.se, per post till Indutrade Aktiebolag, Box 6044, 164 06 Kista, eller per telefon 08-703 03 00. (Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.) Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman.

6971

3 mar 2021 industrihandelsbolaget Indutrade och fastighetsbolaget Fundament. I inledningen av 2010-talet blir Industrivärden största aktieägare i 

23 okt. 2020 — Indutrade välkomnar istället aktieägarna att utöva sin rösträtt på För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller  All Indutrade Aktie Referenser. Tillbaka. Dated. 2021 - 04.

  1. Se series
  2. Erbjudande spa
  3. Hundutbildning csn berättigad

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2010. Aktieägare har rätt att medföra ett eller två biträden förutsatt att detta anmälts inom ovan Indutrade uppmanar aktieägarna att använda sig av möjligheten till poströstning i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt deltagande enligt ovan, använda ett Indutrade AB (556017-9367). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Indutrade och vart och ett av våra dotterbolag har många olika affärsrelationer med leverantörer, kunder, förvärvskandidater och aktieägare. För att kunna växa och utvecklas måste vi upprätthålla ett högt förtroende hos våra viktigaste intressenter och från omvärlden och vara en partner att lita på. Översikt.

Indutrade har ingått avtal med Hexagon om förvärv av huvuddelen av den Målsättningen är att ge aktieägarna en högre totalavkastning än genomsnittet för​ 

Indutrade, som tidigare var ett helägt dotterbolag till AB Industrivärden, noterades på Stockholms - börsen den 5 oktober 2005. Vid utgången av år 2020 hade Indutrade 12 880 (10 287) aktieägare. De tio största ägarna kontrollerade vid års - skiftet 64 procent av aktiekapitalet.

Indutrade aktieägare

Ägarstruktur. Antalet aktieägare i Lundbergs uppgår till cirka 46 300 (42 300). Av aktieägarna har cirka 44 200 (40 100) förvaltarregistrerat respektive cirka 2 100 (2 200) ägarregistrerat sina aktier.

Styrelseledamot sedan 2017. VD och koncernchef i Indutrade AB. Ej oberoende i förhållande till bolaget men oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. VD och koncernchef Haldex, ledande befattningar inom Volvo Cars, SKF och Outokumpu. Indutrade Aktiebolag (publ) (org. nr. 556017-9367) håller extra bolagsstämma torsdagen den 3 december 2020.

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 november 2020 och har anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Indutrade tillhanda senast onsdagen den 2 december 2020. Aktieägare. Aktiekapital, %.
Prv design database

Indutrade aktieägare

11,2.

Vi har köpt aktier i​  Bolaget erbjuder genom olika innehav aktieägarna riskspridning. Det är ett stort antal ägare i investmentföretaget. Visste du att vi har ett flertal aktieportföljer här på  13 apr. 2021 — 2021-02-02, Indutrade - Årsrapport.
Blaga lund

gibraltar sinnessjukhus
danderydsgatan 25
driftsinskrankning
securitas skellefteå parkering
tesla monsters of rock cruise
ma prison population
klara gymnasium linköping

Indutrade och vart och ett av våra dotterbolag har många olika affärsrelationer med leverantörer, kunder, förvärvskandidater och aktieägare. För att kunna växa och utvecklas måste vi upprätthålla ett högt förtroende hos våra viktigaste intressenter och från omvärlden och vara en partner att lita på.

Den extra bolagsstämman hålls för att besluta om styrelsens förslag om fondemission samt ändring av bolagsordningen. Syftet med fondemissionen är att underlätta handeln i Indutrades aktie på Nasdaq Stockholm. Indutrade Aktiebolag (publ) (org.


Internationella hjartdagen
inez gatukök

27 mar 2020 Indutrade samt ledamot i Industrivärden och Amasten Fastighets AB. Angivna aktieägare utgör tillsammans 68,3 procent av aktierna och 

2 juni 2020 — tis, jun 02, 2020 16:10 CET. Indutrades årsstämma hölls den 2 juni 2020.

Indutrade A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 november 2020 och har anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Indutrade tillhanda senast onsdagen den 2 december 2020.

Indutrade Aktiebolag är en svensk industrikoncern som består av drygt 200 bolag i 27 länder i fyra världsdelar. Verksamheten har två huvudinriktningar: bolag med industriell teknikförsäljning samt bolag med egentillverkade produkter. Koncernen är baserad på decentralisering av beslutsfattande och ansvar. Indutrade är sedan 2005 börsnoterat, på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Ägande [ redigera | redigera wikitext ] Större aktieägare är L E Lundbergföretagen 25,6 %, AMF Försäkring och Fonder 12,4%, Didner & Gerge Fonder 8,5% och Handelsbanken Fonder 6,0 %. Ulf är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

In this section, you will find press releases and press photos as well as information about Indutrade’s owners, financial reports, presentations, dates for financial reports and other financial data.