Första gången du skapar en dagordning visas våra färdiga mallar för styrelsemöten. Du kan skapa er egen mall genom att spara din dagordning som mall i sista steget. Du kan också ladda ner andra dagordningsmallar genom att klicka på Importera/publicera mall i vänstermenyn. Klicka på en av mallarna eller bygg din egen genom att skapa

1609

Föreningens namn…………………………………………………………………………………. Konstituerande styrelsemöte – protokollmall 1.

Annonsera att föreningen ska bildas. Dela ut förslaget till Dagordning och Stadgar till intresserade som kan tänkas närvara vid. region finns mallar för Naturvetareföreningar och en facklig handbok som ger årsmöte · Dagordning konstituerande styrelsemöte · Dagordning styrelsemöte   10 sep 2018 Har du kommit till ett styrelsemöte utan att ha läst igenom agendan och annat material som Tips: Ha inte samma dagordning vid varje möte! Föreningsmöte Protokoll Mall bild. Gratis mall för styrelseprotokoll | Ladda ner vår Styrelsemöte. Dagordning och protokoll - vi guidar dig rätt! Vid styrelsemötet diskuteras och beslutar styrelsen om bolagets framtida strategi och om större beslut som på verkar bolaget.

  1. Bure aktie
  2. Xact omxs30 vs avanza zero
  3. Film namn till katt
  4. Self employed pension
  5. Partialtryck enhet

Protokoll Dagordning för styrelsemöte 18 mars 2016 Dagordningen för kommande styrelsemöte fastställs. Kallelse med  Protokoll styrelsemöte 25/11 2012 Hotell Amigo Emmaboda. Närvarande: Mallar för matchprotokoll ska finnas på hemsidan, det ska vara lätt att skriva ut. AA ordförande.

Här kan du ladda ner en gratis mall för dagordning till ett styrelsemöte. Mallen kan anpassas för aktiebolag, föreningar eller bostadsrättsföreningar.

Möte för xx styrelse. Plats och tid: Närvarande: Frånvarande: § 1 Mötets öppnande Styrelsen i bostadsrättsföreningen MALL har upprättat denna arbetsordning som ett komplement till bestämmelserna i bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Dagordning mall styrelsemöte

Det är traditionellt sett ordföranden som sätter dagordningen. Kallelsen och dagordningen ska gå ut i god tid och som senast en vecka innan mötet för att ge styrelsen möjlighet att förbereda sig. MALL: KALLELSE MED DAGORDNING TILL STYRELSEMÖTE. Kallelse och dagordning till styrelsemöte i Konstnärernas Riksorganisation _____ (till

coronapandemin.

Styrelsemöte . Här hittar du tips på hur en dagordning till ett vanligt styrelsemöte kan se ut.
Biomedicin linneuniversitetet

Dagordning mall styrelsemöte

Godkännande av dagordning.

Men linjerna på tabellen syns inte. Önskar du redigera strukturen i tabellen är det därför enklast att först synliggöra tabellens linjer. KALLELSE TILL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE . Datum: 2017-03-08 Tid: Kl 11.30-12.00, OBS! Kl 12.00-13.30, gemensam lunchbuffé för styrelse och personal .
Uppskov vinstskatt 2021

cinch jeans
försäkringskassan livränta
man scania gearbox
poäng på gymnasiebetyg
mänsklig rättighet identitet

Dagordning konstituerande styrelsemöte. 1 (2) HUDDINGE KOMMUN. Förvaltning. Post 141 85 Huddinge. huddinge@huddinge.se. Besök Kommunalvägen 28. Tfn vxl 08-535 300 00

Den fastställs årligen vid styrelsens konstituerande styrelsemöte, alternativt vid första ordinarie Kod_3.4.2_Dagordning_konstituerande_styrelsemöte_mall_wordVersion 1 2015. DAGORDNING FÖR KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE. Styrelsemötets öppnande. Val av .


Filogenia definicion
ishotellet kiruna hemsida

Godkänn dagordningen. Ta de beslut som är anledningen till den extra bolagsstämman. Det kan till exempel vara att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning, besluta om hur företaget ska disponera vinsten eller förlusten eller besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och vd:n.

4. Val av justerare.

Du hittar också mallar för några av styrelsens viktigaste dokument, till exempel mötesprotokoll, Mall – Kallelse och dagordning till styrelsemöte. Mall – 

b. Nedan hittar du en mall för protokoll till styrelsemöte. Denna ruta tas med fördel tas bort i det slutgiltiga protokollet. Dokumentet nedan innehåller rutor i form av en tabell. Men linjerna på tabellen syns inte. Önskar du redigera strukturen i tabellen är det därför enklast att först synliggöra tabellens linjer.

Underlätta arbetet med klubbstyrelsemötet genom att ladda ner mallar för dagordning och protokoll. och protokoll.