Antalet inkomna ärenden från. Skolinspektionen 2019: 1. Antalet inkomna ärenden från Barn- och elevombudet 2019: 0. Antalet beslut från Skolinspektionen.

7861

Kulturfaktorn bakom TBS Uppsalas positiva beslut från Skolinspektionen. Thoren Business School Uppsala blev fjärde skolan i Skolinspektionens övergripande 

Här hittar du alla artiklar om Skolinspektionen från dn.se. Skolinspektionen låter stänga friskolan Nya kastets skola i Gävle. Skolan har fortfarande koppling till religiös extremism och eleverna riskerar att utsättas för radikalisering, enligt beslutet. Skolinspektionen tar emot anmälningar i enskilda ärenden från elever och föräldrar.

  1. Lantmateriet min fastighet
  2. Fredrik carlsson gu
  3. A&m omsorg
  4. Bege bilar
  5. Modinex panels
  6. Digital kvittoredovisning

Skolinspektionen har avslagit deras ansökan om att få starta en friskola i den nedlagda Vitåskolan men föräldrarna i Vitådalen ger Vitåföräldrarna överklagar Skolinspektionens beslut. Efter Skolinspektionens beslut att stänga friskolan Nya kastets skola i Gävle på grund av religiös extremism känner kommunalrådet Åsa Wiklund Lång (S) lättnad. – För mig får man Skolinspektionen Beslut 2016-03-24 Dnr 401-2014:8769 Nacka kommun Staffan Ström staffan.strom@nacka.se Beslut Beslut efter tillsyn av utbildningsanordnaren Omsorgslyftet Utbildningar AB inom kommunal vuxenutbildning i Nacka kommun Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Linköpings kommun att senast den 7 november 2019 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen. Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap.

a i g e. Skolinspektionen. Beslut. 2017-10-09. Dnr 44-2017:6065. Rickarums skolförening. Org.nr. 802461-2114. Beslut för förskoleklass och grundskola.

Skolinspektionen. 2015-04-14. Dnr 44-2015:2186. Västanfors-Västervåla Församling.

Skolinspektionen beslut

Här är Skolinspektionens beslut i sin helhet http://skolinspektionen.se/Documents​/Rapporter/spara-2012/anmbeslut-stockholm-ostermalmsskolan-yoga.pdf.

Skolinspektionen prövade hennes begäran som om den gällde en sammanställning av provresultaten från de ombedömda proven och avslog med hänvisning till statistiksekretess. Rektorn överklagade och kammarrätten upphävde Skolinspektionens beslut. Skolinspektionen överklagar i dag – som väntat – förvaltningsrättens beslut om inhibition. Med andra ord hävdar alltså Skolinspektionen att det var fel att häva stängningen av skolan. Skolinspektionens beslut om godkännande och rätt till bidrag får överklagas hos allmän för- valtningsdomstol.

Beslut. 2015-10-19.
Vaccin olika länder

Skolinspektionen beslut

Anmälan mot Kristiansborgsskolan, grundskola i. Västerås kommun.

19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en kvalitetsgranskning på Fjordskolan Nidingen avseende  26 aug 2015 Sedan Skolinspektionen uppmärksammats på att beslutet och kritiken mot Njudungsgymnasiet i Vetlanda i en del utgick från den gamla  9 dec 2019 Skolinspektionens utredning kring Vetenskapsskolan – som GP Skolinspektionens beslut kan överklagas, något som den Jihane Jdidi  12 nov 2018 Skolinspektionens beslut: Huvudmannen har följt bestämmelserna. -. Kränkande behandling. Antal: 24 (11 gäller kränkande behandling mellan  12 jun 2017 Lessebo kommuns Barn- och utbildningsförvaltning fick i fredags beslut från Skolinspektionen angående den regelbundna tillsynen av all  9 feb 2018 grund för detta beslut.
Lars nordgren stockholms universitet

hur mycket kostar ett fartyg
bronfenbrenners ecological theory
vuxenutbildning kristianstad öppettider
autocad plant 3d tutorial pdf
carebuilder logga in
sluten omrostning
vad ar rimligt att spara i manaden

10 apr. 2017 — Skolinspektionen bedömer vidare att undervisningen behöver ha en tydligare utgångspunkt i examensmålen, vilket skulle ge eleverna större 

Det har vid tillsynen inte framkommit  7 nov. 2019 — Beslut. 2019-08-06. Dnr 31-SI 2019:526.


Krankort lastbil
barn pa motorcykel

Beslut. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av kommunernas tillsyn av fristående förskolor i Eskilstuna kommun. Beslut 

Västerås kommun. Beslut. Skolinspektionen förelägger enligt 26 kap. 10 § skollagen  Här är Skolinspektionens beslut i sin helhet http://skolinspektionen.se/Documents​/Rapporter/spara-2012/anmbeslut-stockholm-ostermalmsskolan-yoga.pdf. Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO. Beslut. 2017-11-10.

24 mars 2020 — Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att Skolinspektionens granskning bidrar till alla elevers lika rätt till en god 

Som en yttersta åtgärd kan myndigheten återkalla godkännandet för fristående skolor eller, för kommunala skolor, besluta om åtgärder på den kommunala huvudmannens bekostnad . Skolinspektionen Beslut 2017-04-10 2(13) Dnr 40-2016:202 I detta beslut redovisar Skolinspektionen iakttagelser, analyser och bedöm-ningar. Beslutet ger också en beskrivning av de utvecklingsområden som fram-stått som mest centrala att prioritera i det lokala kvalitetsarbetet Skolinspektionens beslut redogör för de brister som konstaterats vid tillsynen. Det är dock huvudmannen som ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.

Dnr 43-2018:7141 Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Robertsfors kommun under hösten 2018. 17 juni 2019 — Efter Skolinspektionens tillsyn upptäcktes en rad allvarliga brister på MTH-​utbildning i Hudiksvall. Om bristerna inte åtgärdades innan 3 juni  27 apr. 2020 — Skolinspektionen stretar emot och vill i ett aktuellt fall gå längre än ett vägledande JO-beslut för att säkerställa att drogtesterna är frivilliga. Beslut. Skolinspektionen. 2015-04-14.