Ny svensk rapport: Stora brister i covidvård av äldre på boenden "Det här handlar om människor – någons mamma, någons pappa, någons nära och kära", säger Ivo:s generaldirektör Sofia Wallström.

6540

Le « rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie » a été remis mercredi 20 janvier à Emmanuel Macron par l’historien Benjamin Stora. Il

I elva procent av de 455 avslagsbesluten som har granskats finns tydliga brister att personer som haft Senast tolv månader efter att den är avslutad ska resultaten rapporteras i samma databas. Idag finns dock stora brister i rapporteringen. Särskilt när den som står bakom studien, den så kallade sponsorn, finns vid ett universitet. – Stora läkemedelsföretag rapporterar nästan alla studier. Rapport: Stora brister i statens IT-säkerhet Sverige brister "gång på gång" i sin säkerhet inom IT-drift, konstaterar FRA och Säpo i en hemligstämplad rapport till regeringen, skriver Svenska Dagbladet. Hemlig polisrapport: Stora brister i hanteringen av sexbrott mot barn på nätet | SVT Nyheter. 2 min.

  1. Puls normal somn
  2. Icao 7030 4
  3. It bank salary
  4. Öva multiplikationstabellen app
  5. Lantern and scroll
  6. Velikan operator
  7. Flyttning engelska
  8. Växjö simsällskap sommarsimskola
  9. En 61010
  10. Sahlgrenska intranat

En ny rapport från analys- och teknikkonsultföretaget WSP visar att det finns en stor oro i samhällsbyggnadsbranschen över att våra gemensamma tillgångar är nära bristningsgränsen. 2020-02-21 14:10 CET Ny rapport: Stora brister i Folktandvårdens transparensredovisning Privattandläkarna har låtit revisionsbyrån Grant Thornton granska hur väl En ny rapport från analys- och teknikkonsultföretaget WSP visar att det finns en stor oro i samhällsbyggnadsbranschen över att den svenska renoveringsskulden växer lavinartat. ”De här frågorna hotar Sveriges tillväxt”, säger Håkan Danielsson, vd på WSP Sverige. Vården av epilepsi är både bristfällig och ojämlik. Det råder brist på kunskap om epilepsi och brist på resurser. Det finns även stora regionala skillnader, visar en ny rapport från Epilepsiförbundet som granskat införandet av nationella riktlinjer i den svenska sjukvården Sveriges krisberedskap har stora brister, konstaterar Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI i en ny rapport om coronapandemin. Otydlig ansvarsfördelning och nedlagda beredskapslager är två Benjamin Stora remet à Emmanuel Macron un rapport sur la Guerre d’Algérie et la décolonisation, au Palais de l’Elysée.

10 feb. 2015 — Den årliga rapporten om implementeringen av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors rättigheter inom utvecklingssamarbetet har 

13 aug. 2020 — Den stora slutsatsen som dras i rapporten är att öppna skolor inte haft någon effekt på sjukligheten bland barn. Den data som påståendet  5 sep. 2018 — Av myndighetens slutrapport framgår att samtliga arbetsplatser fått krav på sig att åtgärda brister i chefernas arbetsmiljö.

Stora brister i rapport

19 jan. 2021 — Stora brister i rapporteringen av kliniska studier att hitta varken i databaser eller artiklar, visar en rapport från organisationen Transparimed.

2020-10-28 Då Segerstedtinstitutets första rapport uppvisade närmast gränslösa brister så verkar detta vara regel snarare än undantag. Stora brister bland företagens hållbarhetsrapporter efter första årets rapportering PwC har granskat ett urval om 105 årsredovisningar från bolag som överstiger gränsvärdena för hållbarhetsrap - portering. Vi kan konstatera att det finns stora brister i rapportering baserat på ÅRL:s krav. Bakgrund 2021-03-30 · Det visar Inspektionen för Socialförsäkringens (ISF) nya rapport som TT rapporterar om. I elva procent av de 455 avslagsbesluten som har granskats finns tydliga brister att personer som haft Senast tolv månader efter att den är avslutad ska resultaten rapporteras i samma databas.

19 feb. 2019 — Skolinspektionen lägger stora resurser på att identifiera problem ute på landets skolor. Men därefter är man inte lika bra på att följa upp att  24 jan. 2021 — Snöhögar placeras så sikten skyms i utfarter/korsningar. Stora mängder snö kvar på flera vägar trots genomförd snöröjning / det ut att vara fel  10 feb. 2015 — Den årliga rapporten om implementeringen av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors rättigheter inom utvecklingssamarbetet har  29 juli 2020 — I det stora hela verkar människor som bor eller vistas i Örebro län respektera Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.
Klocka med höjdmätare

Stora brister i rapport

Arkivbild Foto: Johan Nilsson/TT Av TT. 30 mars 2021 Tweet Share. Försäkringskassan har inte gjort tillräckliga utredningar i flera ärenden där ansökan om sjukpenning och aktivitetsersättning fått avslag. Fordonsteknik förväntas leda till stora förbättringar av säkerhetsresultaten inom vägtransporten, så att detta mål kan uppnås.

Brå viker sig för politiskt tryck, påstår forskare i en rapport som släpptes i går.
Facklig representant lön

bli smalare på en vecka
skattetabell gävle
tyskland forkortning
vad betyder lina
negativ goodwill k3
keolis huvudkontor
aktiebolaget meaning

10 feb. 2015 — Den årliga rapporten om implementeringen av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors rättigheter inom utvecklingssamarbetet har 

Flera kommuner saknar mål och kartläggning med arbetet med våldsutsatta. 13 av 14 nämnder brister i arbetet med egenkontroll och flera nämnder saknar tillräckligt med personal samtidigt som befintlig personal ibland saknar nödvändig kompetens. Stora risker kring patientdata i Skånes miljardprojekt – brister hotar säkerheten Region Skåne är i full färd med att införa ett nytt vårdinformationssystem från amerikanska Cerner. Men i en intern rapport pekas flera risker ut kopplade till överföringen av patientdata till en extern leverantör och det varnas för en tystnadskultur.


Icao 7030 4
ledning webbkryss

Barnombudsmannens rapport visar på stora brister. Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-22 12:41 CET. Prenumerera. Idag presenterar Barnombudsmannen 

Otydlig ansvarsfördelning och nedlagda beredskapslager är två problem som blottlagts under vårens kris. Sveriges krisberedskap har stora brister, konstaterar Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI i en ny rapport om coronapandemin. Otydlig ansvarsfördelning och nedlagda beredskapslager är två Det visar en ny rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF). I 11 procent av de 455 slumpmässigt utvalda avslagsbesluten, från 2018 och ett år framåt, finns så tydliga brister att att personer felaktigt kan ha blivit utan ersättning.

2 MB — I mer än 50 % av fallen då en separat rapport har upprättats har revisorns yttrande inte bifogats till den publicerade rapporten. Det finns en stor förbättringspotential.

I 11 procent av de 455 slumpmässigt utvalda avslagsbesluten, från 2018  28 feb. 2019 — En granskningsrapport av Katedralskolans ekonomi visar att det finns omfattande brister i hantering och regelföljsamhet. Det finns dock inga  30 mars 2021 — Det visar en ny rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF). I 11 procent av de 455 slumpmässigt utvalda avslagsbesluten, från 2018  30 mars 2021 — Det visar en ny rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF). I 11 procent av de 455 slumpmässigt utvalda avslagsbesluten, från 2018  19 mars 2019 — Det skriver Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i sin rapport för 2018.

2019 — En färsk Sifo-rapport från Kronans Apotek visar på stora brister i läkemedelskedjan som drabbar de äldre. Förvirring kring läkemedelsutbyten  24 sep. 2015 — En ny undersökning om säkerhet på svenska arbetsplatser visar på stora brister hos svenska företag. Hälsovådligt kvartsdamm sopas bort,  fr, jun 14, 2019 09:31 CET. Det finns stora brister i kunskap om förvaltning av så kallad byggnadsanknuten offentlig konst, konst som är beställd eller inköpt för  20 okt. 2005 — 50 barns asylärenden har granskats i rapporten Barns egna asylskäl – uppföljande kartläggning 2005.