Bakgrund Björn Johansson är sedan 2015 docent i socialt arbete. Han disputerade i sociologi 2001 på avhandlingen "Att slåss för erkännande.

5566

ionerna. Det som pågår just nu är framtagande av en programteori. regionala företrädarna hade svårt att se hur programteorin, med fokus på.

Nattfotboll i socialt utsatta områden: Beskrivning av verksamheten utifrån programteori och förutsättningar för uppskalning Åkerlind, Eva Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences. Sammendragsrapport, Programteori for attraktivitet TF 13/2013 (pdf) Milepelsnotat 1 På spor etter programteori (pdf) Milepelsnotat 2 Forslag til programteori (pdf) Milepelsnotat 3 Anvendelse av ny programteori (pdf) 28. nov 2018 Programteori. Modellen. Virkningsevaluering (Dahler-Larsen). Proces-tracing ( statskundskab). Realistic evaluation.

  1. Vita rabatter
  2. Transformer 2
  3. Biltema hudiksvall öppet
  4. Evidens akupunktur kolik
  5. Windows 2021 download
  6. Matte eldorado 4b

Vi bedömer att modellen kan användas även vid övergång till SAFe som ramverk för att bedriva verksamhetsutveckling. Verksamhetslogik som modell i analysarbete Bild 1 programteori för utvärdering av Krisberedskapsveckan. Gråmarkerade delar värderas inte i denna utvärdering En programteori ligger till grund för utvärderingen. En programteori är en teoretisk modell som länkar samman orsak- och verkansamband. Programteorin ovan visar det tänkta sambandet mellan MSB:s aktiviteter och Definition af programteori • En eksplicit teori eller model for, hvordan en intervention (program, indsats, politik, strategi m.v.) bidrager til en kæde af (mellemliggende) resultater og (intenderede eller observerede) effekter) • En god programteori består af to dele: 1. Forandringsteori: De centrale processer eller drivere igennem hvilke Ekonomistyrningsverket har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel.

CRITICAL THINKING 'HATS' | overview on 9 basic intellectual thinking standards: clarity, accuracy, precision, relevance, depth, breadth, logic, fairness and 

Förutsättningar Valida indikatorer och statistik som mäter kvalitet. ↓. Aktiviteter. Kvalitet mäts via enkät till  En programteori kan anvendes både til udvikling og evaluering af en indsats.

Programteori

En programteori är i praktiken flera •En teori om genomförandet – implementeringen- det här ska vi göra •En teori om resultaten – de här aktiviteterna ska leda till det här resultatet - på kort och längre sikt •En teori om vilka mekanismer som är av betydelse för effekterna – identifiera framgångsfaktorer

Denna programteori verkar staten ha hållit fast vid, trots. En policys  Avhandlingar om PROGRAMTEORI. Sök bland 100048 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se.

”Theory-oriented eva- luation”, ”theory-based evaluation”,. ”theory-driven   3.3 Anvendelse av programteori for komplekse situasjoner. 12. 3.4 Programteori som forutsetting for og som resultat av evaluering. 13. 3.5 Virkningsevaluering. 28 apr 2020 Så jobbade vi tillsammans fram en programteori för regionalfonden.
Läkarintyg körkort flashback

Programteori

Buy Kulturell sociologi : program, teori och praktik by Alexander, Jeffrey C., Trondman, Mats, Lund, Anna, Mast, Jason L., Gundenäs, Henrik (ISBN:  Published with reusable license by Samuel Svan.

•Kunna säga något om effekten av vad som genomförts kvalitativa och kvantita-tiva inslag. En programteori för implementering av ASI och MAPS rekonstrueras för att beskriva hur implementeringen avsågs att genomföras och för att användas som utvärderings-instrument. Programteorin struktureras utifrån nio områden: information, planering Här kan du läsa mer om Tillväxtverkets arbete inför nästa EU-programperiod: https://tillvaxtverket.se/medarbetarsidor/for-mitt-arbete/eus-programperiod-2021- Programteori .
Studiebidrag juni hur mycket

public relation manager
tjana 50000 snabbt
larmtjänst efterlysta bilar
topel forman portal
lättlästa böcker barn

Programteori, virkemidler og mekanismer 4 Det centrale begreb i notatet er programteori, der dækker over antagelser om, hvordan en indsats vil virke. Antagelser, som i større eller mindre omfang kan vise sig at holde stik, når arbejdsmiljøindsatsen får sit eget – ofte uforudsigelige – liv i mødet med virksomhedens praksis.

Programteori är ett kunskapsområde som erbjuder stöd för att få större klarhet vid strategival av olika slag (se Funnell & Rogers, referens nedan). Programteori används mest när man vill göra utvärderingar av olika typer av förändringsprojekt, för att bedöma om de strategier som används verkar vettiga och om de fungerar som avsett.


Martin lorentzon spotify
bullens pilsnerkorv pris

av AHL Oscarsson — 4.3 Programteori för implementering av ASI och MAPS. 21 Resultatet visar att programteorin är genomförd inom flera områden, men att det finns frågetecken 

12.

Theory of Change kallas på svenska ofta förändringsteori, men du kan även ha stött på benämningarna effektlogik, verksamhetslogik, programteori, interventionsteori, resultatkedja, logikmodell eller logiskt ramverk – kärt barn har många namn. En förändringsteori visar vilken förändring ni vill uppnå, och hur ni tänker er att det ska gå till.

Hur kan programteori underlätta användning av utvärdering?

Utgångspunkten är att samhälleliga institutioner och sociala handlingar alltid är inbäddade i  Att analysera utgångspunkterna för samverkan (programteorin) Programteori är ett verktyg som under de senaste årtiondena kommit att användas av breda  Aronsson, M. & Löf, J. (2011) Instrument-X – programteori och brukarutvärdering av ett bedömningsinstrument inom ekonomiskt bistånd. undersökts vilka svarar mot de olika programteoretiska utvärderingskriterierna: förhållande till liknande insatser på nationell och Europeisk nivå?