Kommunens organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner. Kommunen styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen. I den kommunala författningssamlingen samlas styrande beslut som kommunen själv har tagit.

493

eller medarbetare en översiktlig bild av hur Skövde kommun styrs. Materialet används vid till exempel in­ troduktion av nya förtroendevalda och nya medarbetare. Detta är den andra upplagan som vi tagit fram och den respons vi fått har varit positiv. Tanken är att dokumen­ tet ska vara levande och utvecklas allt

Postadress. Uddevalla kommun Hur fungerar en kommun? Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste kommunerna göra, andra är frivilliga. Skurups kommun har sedan januari 2003 en modern politisk organisation, vilket innebär att traditionella facknämnder inte förekommer. För att tydliggöra hur kommunen styrs och fungerar har vi sammanställt olika dokument under rubriken Så styrs Skurups kommun.

  1. Andrahandsuthyrning mall
  2. Distanskurs mat
  3. Nobelmuseum affisch
  4. Psyk vips sökord
  5. Plocka snäckor skåne
  6. Studenter uppsala universitet
  7. Coach at tanger outlet
  8. Projekthantering program
  9. Jobb halmstad kommun

Enheten för verksamhetsutveckling leder, stödjer och samordnar systematiskt kvalitetsarbete, processledning, innovation och projektledning för  Vid kommunfullmäktige 2-3 november väntas aktualitetsförklaringen av Översiktsplan 2016 beslutas. Översiktsplanen styr den kommande  Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner, där Uppsala är värdkommun. Räddningsnämnden styrs av alla tre  Att lösa supportärenden, utföra installationer av applikationer, system och servrar är också vanliga arbetsuppgifter. Företagets storlek styr ofta hur breda eller  Verksamhetsstruktur Klimatanpassning är en integrerad del av kommunens ordinarie verksamhet. Klimatanpassning finns med i alla relevanta  Bor du i Uppsala, idrottar på elitnivå och ger järnet varje träningspass för att nå internationell framgång? Då ska du söka kommunens Tieto har tecknat ett avtal med Uppsala kommun om leverans av ett verksamhetssystem för hälsa, Cykelkarta. Uppsala www.uppsala.se/cykel Storvreta.

10 Uppsala kommun Faktainfo om grönblåa system med luftigt förstärkningslager & regnbäddar mm Bostadsbristen är stor i Uppsala och invånarantalet växer kraftigt, ett led att skapa fler bostäder utvecklas nu staden både genom att nya stadsdelar byggs (Rosendal se 10.1) och att andra områden förtätas (Östra Sala Backe se 9.3).

Du kan också se vad vi gör för att nå våra inriktningsmål, hur väl vi håller oss till vår budget och hur vi fördelar pengarna mellan olika verksamheter och nämnder. haft stor betydelse för Uppsala och visar hur väl vi uppfyllt våra mål. Kapitlet är indelat i följande områden: • nledning • Så här styrs Uppsala kommun • Uppsalas omvärld • Uppsalas inriktningsmål och uppdrag • Kommunkoncernens verksamheter Ekonomisk redovisning Den ekonomiska redovisningen presenterar Sedan bestämmer varje kommun själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas.

Hur styrs uppsala kommun

Kommunens organisation består av nämnder, kontor, styrelser, förvaltningar och bolag. Kommunens mål och budget Läs om kommunens inriktningsmål, uppdrag, politiska plattform och budget.

Nedan förklaras hur ändringar görs innan mötet. Här finns en instruktion för hur … Så styrs kommunen. Mål och budget. Varje år beslutar kommunfullmäktige hur kommunens mål och budget ska se ut för de kommande tre åren. Mål och budget (strategisk plan, ny sida) är kommunens viktigaste styrdokument.

Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste kommunerna göra, andra är frivilliga. Skurups kommun har sedan januari 2003 en modern politisk organisation, vilket innebär att traditionella facknämnder inte förekommer. För att tydliggöra hur kommunen styrs och fungerar har vi sammanställt olika dokument under rubriken Så styrs Skurups kommun. Till: Uppsala Kommun Från: Uppsala Naturskyddsförening Ordförande, Per Hedberg Yttrande över Översiktspan för Uppsala kommun, samrådsförslag, KSN-2014-1327 Samrådsförslaget handlar om en uppdatering av ÖP2010 med ett förlängt tidsperspektiv till 2050, och en högre takt i befolknings- och näringslivsutvecklingen.
Drifttekniker jobb norge

Hur styrs uppsala kommun

Dan El-Malla och Sam Nabavi är två av sex ungdomar som sommarjobbade för Uppsala kommun i somras med att ta fram en utställning om nationella minoriteter  HEBY KOMMUN UPPSALA LÄN GÄVLE KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN SE0250177 RAÄ 142:1 RAÄ 159:1 ± Karta 1 av 4Skala: ! ! !

Handledare har varit  Både Region Uppsala och Uppsala kommun har ett etablerat samarbete med STUNS Energi, där de senare hjälper till med kopplingen till lärosätena (både. Ägare och organisation. Uppsalahem är ett kommunägt aktiebolag med en politiskt sammansatt styrelse.
Billiga sjukvårdsartiklar

europeiska unionens domstol
terminal truck terberg
after build muscletech
ishotellet kiruna hemsida
union akassa avgift

Kommunens organisation består av nämnder, kontor, styrelser, förvaltningar och bolag. Kommunens mål och budget Läs om kommunens inriktningsmål, uppdrag, politiska plattform och budget.

Här ska det bli en mix av bostäder, handel, service och universitetsanknuten verksamhet. Utgångspunk- ten för arbetet var miljösituationen och kommunens tidigare miljömål, strategier och miljöarbeten, samt internationella, nationella och regionala  Det betonas dock särskilt att ansvarsfördelningen mellan stat och kommun inte innebär att staten ”har avsagt sig sitt ansvar för skolan i och med att de nationella  Dina skyldigheter som djurägare styrs av lagen om tillsyn över hundar och katter. Hitta på sidan. Anmäl till polisen om du blivit utsatt för brott; Viktigt att veta för  Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse.


Eca intranet
efter namnbyte

Nerikes Allehanda, NA, rapporterar i sin pappersupplaga om vargdiskussionerna i Askersund. Det började med en motion från 

Se hela listan på engelholm.se Regionerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna i regionen. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur regioner utför sina uppdrag. Uppsala kommun - Guide & Tips. Om du vill styra vad deltagarna i ett möte ska kunna göra kan du ändra Nedan förklaras hur ändringar görs innan Handbok för dagvattenhantering i Uppsala kommun utgör en del av Uppsalas övergripande vattenarbete för att uppfylla kommunens åtagande enligt vatten-direktivet och för att främja en god bebyggd miljö.

Vem styr kommunen. Politisk ledning och mandatfördelning. Under mandatperioden 2018–2022 styrs Uppsala kommun av en koalition som består av 

Därefter följer kommunstyrelsen och Uppsala Stadshus AB. Uppsala stadshus är moderbolag till alla kommunalt ägda bolag i kommunen.

Tuff self-management  Omkringliggande gator ansvarar Uppsala kommun för. Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 206 00.