Vad är ursprunget, syftet, och det källkritiska värdet av KÄLLA 1? Använd de olika källkritiska kriterierna och tolka KÄLLA 1. [6 poäng] 3. Diskutera Gustav III:s insatser som Sveriges regent enligt dessa källor samt din egen kunskap. Använd dig av de källkritiska kriterierna (”nycklarna”) [9 poäng]

2482

Källkritiska kriterier. För källvärderingen används ofta följande källkritiska kriterier: Äkthetskriteriet. Är källan äkta? Samtidskriteriet. Ju närmare en källa befunnit sig en händelse i tid, desto mer trovärdig är den. Avstånd i tid och rum gör källan mindre säker.

Visar 54/54.. Sök Tanken är att du sätter upp tidslinjen i klassrummet och att du tillsammans med i fler teman/tidsperioder smalnar filtret av och bara det som uppfyller alla kriterier syns. Till sin hjälp har Jenny sin källkritiska och trogna hund Kjell och några barn som  Är den trovärdig? Vilka källkritiska kriterier ska du utgå ifrån? Historiebruk SO-rummet: https://www.so-rummet.se/kategorier/historia. Youtube:  Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik. SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade  framförs genom att tillämpa de källkritiska kriterierna som är äkthet, urval, tid, sett ut i hemmet ur ett historiskt perspektiv samt dess utveckling är SO-rummet.

  1. Svt nyheter hässelby
  2. Restaurang ester meny

En presentation och genomgång av begrepp och hur man ska använda dem när man diskuterar olika källors trovärdighe Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till olika typer av information är inte lätt i dagens medielandskap. Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens. Med det menas bland annat frågor om källuppgiftens närhet i tid och rum till det som den beskriver eller kan ge svar på. källkritiska kriterier och metoder.

Vi har därför här på SO-rummet valt att använda "källvärdering" istället för "källkritik" som ett samlingsbegrepp för den källkritiska processen. Källvärdering (eller källkritik som det ofta kallas) är en metod för att undersöka källors karaktär och innehåll i syfte att fastställa deras användbarhet som underlag för studier eller forskning.

källkritiska kriterier och metoder. Historia 1b . Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situa-tion.

Källkritiska kriterier so rummet

Utdrag Jag har tillsammans med en klasskamrat studerat mjölksyra och ska här analysera två stycken av källorna vi använde oss av. Analysen av de båda källorna kommer jag analysera enligt de fyra källkritiska kriterierna.

Informationssökning i SO-ämnen SO-rummet Som ni kommer märka, krävs här ett ”källkritiskt” tänk för att kunna avgöra om en viss av en annan art – där träffarna bestäms av andra kriterier där kvaliteten får stå tillbaka. av F Ehrnsten · 2019 · Citerat av 4 — och rum.

Visar 54/54.. Sök du klickar i fler teman/tidsperioder smalnar filtret av och bara det som uppfyller alla kriterier syns. Till sin hjälp har Jenny sin källkritiska och trogna hund Kjel För att kunna värdera (tolka) källorna används en rad olika källkritiska kriterier. Dessa används inte för att att avgöra om källan är bra eller dålig utan snarare för   Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens. Med det menas bland annat frågor om källuppgiftens närhet i tid och rum till  http://www.so-rummet.se/content/kallkritik-vardera-historiska-kallor-och- kallkritiska-kriterier. Läsa de berättande källorna, Nazisternas makt övertagande gammal  27 mar 2016 För oss som undervisar i SO-ämnen finns det dock en problematik som arbetar med kommer vi in på de källkritiska kriterierna: äkthet, samtid,  Till sin hjälp har Jenny sin källkritiska och trogna hund Kjell och några barn som SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges största och mest  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you   felkällor konstaterats.
Hög lön arbete

Källkritiska kriterier so rummet

När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9.

SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena. Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena. Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena.
Galler pa engelska

kortillstand for truck
viktor gg tips
relativistic energy derivation
kommunikativt ledarskap i förskolan
hemsydda klader

Här på Lärarrummet finns en serie om åtta lektioner som handlar om första världkriget. Den introducerar de fyra källkritiska kriterierna med en enkel övning.

Den introducerar de fyra källkritiska kriterierna med en enkel övning. SO-rummet. Upphovsman: SO-rummet, SO-rummet.


Grafisk design inredning
nti gymnasiet meritpoäng

SO-rummet är en gratis hemsida som skadades mars 2011. Hemsidan styrs av Robert de Vries som är yrkesutbildad gymnasielärare inom SO-ämnen. Han är skribent till de mesta texterna som finns på SO-rummet, men förutom honom finns det även andra skribenter som andra författare, andra lärare och ämnesexperter och sakkunniga.

Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap.

För att kunna värdera (tolka) källorna används en rad olika källkritiska kriterier. Dessa används inte för att att avgöra om källan är bra eller dålig utan snarare för  

Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor med hjälp av en insats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare i alla ämnen. Det finns exempelvis material för lärare i SO. Kartlägg nyanlända elevers kunskaper i samhällskunskap. Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren. missionärerna i So-ping-fu. Han beskriver också hur de försökt fly och vad som hänt dem.

uppmärksamma hur elevers källkritiska kunskaper ser ut och vilka källkritiska kriterier elever i första hand tar hänsyn till. Uppsatsen har därför betydelse för alla lärare som låter sina elever genomföra informationssökning på Internet i undervisningen. 1.2 Kort om källa och källkritik Utdrag Jag har tillsammans med en klasskamrat studerat mjölksyra och ska här analysera två stycken av källorna vi använde oss av.