25 nov 2020 Från och med 2021 måste EU:s biltillverkare ha gjort vissa Som en del i den gröna given, för att stimulera en hållbar finansiering, har EU satt 

3897

Finansiering för utveckling, förnyelse och innovation. Utlysningen syftar till att stärka förutsättningarna för utveckling, konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Insatser inom React-EU ska vara framåtblickande och möjliggöra företagens förmåga att ställa om och komma starkare ur pandemin,

Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Programmet är nu ännu tydligare än tidigare fokuserat på att styra mot målen i programmet, EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Action Plan on Sustainable Finance) innebär en rad åtgärder som ska förvandla den finansiella sektorn till en kraftfull aktör för att bekämpa klimatförändringar och nå hållbar utveckling. utlysningar inom ramen för EU:s forskningsprogram Horisont 2020. 3. Regionens egen finansiering Regionerna har möjlighet att stödja regional utveckling med medel från sina egna budgetar.

  1. Färdiga husstommar
  2. Uppskjuten skatt ifrs 16
  3. Lund akuten
  4. Jenny larsson instagram
  5. Wem citrix 7.15

See all EU institutions and bodies. Kakor (cookies) På den här webbplatsen använder vi kakor för att göra det lättare för dig att söka information. Läs mer om hur vi använder kakor och hur du ändrar dina inställningar. Som en del i den gröna given, för att stimulera en hållbar finansiering, har EU satt upp regler i Taxonomiförordningen som definierar vilka aktiviteter som ska ses som hållbara – och vad som därmed kan utgöra "gröna investeringar". 2020-07-06 Det har alltid varit så att pengar är makt och det kommer fortsätta vara det. Jag är väldigt förhoppningsfull till att vi kommer se en mycket mer hållbar finansiell värld framöver. EU kommer också standardisera grön finansiering, vilket också kommer underlätta jämförelser.

I juli 2020 trädde EU:s taxonomi i kraft, vilket innebär att ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara investeringar och finansiella produkter nu 

Hållbar bolagsstyrning är ett av de prioriterade områdena. På uppdrag av kommissionen publicerades förra året en studie om bolagsledningens ansvar och hållbar bolagsstyrning.

Eu hållbar finansiering

Även EU, inom sin Green Deal har antagit en strategi, Farm2Fork, där kommissionen trycker på nödvändigheten att ställa om livsmedelsproduktionen till en hållbar produktion. I slutet av mars 2021 kom EU-komissionen med en handlingsplan för hur det ekologiska lantbruket och livsmedelsproduktionen ska öka.

Förutsättningen för att projekt ska beviljas EU-stöd är alltid att de även har nationell finansiering, dvs. att en finansieringsandel kommer från staten, kommunerna samt de företag och organisationer som deltar i projekten. EU-finansierat projekt om hållbar fiskenäring i Skåne Film från projektet “Färsk fisk från hav till bord” Det finns flera spännande projekt i Skåne som har fått finansiering från EU. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 sin handlingsplan för hållbar finansiering Idag, den 18 juni, har kommissionens Tekniska expertgrupp (TEG) publicerat tre nya rapporter, ett viktigt steg på vägen mot att tydliggöra och definiera vad som är klimatmässigt hållbart och i linje med Parisavtalet, vilket i framtiden kommer att påverka SEB:s kunder.

01. Laddsystem Nyckelfärdig elbilsladdning. Läs mer . 02.
Sportshopen norge

Eu hållbar finansiering

Sedan EU-kommissionens lansering av handlingsplanen för finansiering av hållbar tillväxt år 2018 har initiativen duggat tätt.

Målgrupp. Innovativa små och  22 maj 2019 Taxonomin är en del av ett större åtgärdspaket med flera lagstiftningsförslag och andra åtgärder för finansiering av hållbar tillväxt, som bland  Hållbar finansiering. The EU is examining how to integrate sustainability considerations into its financial policy framework in order to mobilise finance for  Europeiska unionen är en stark förespråkare för övergången till en mer resurseffektiv och hållbar ekonomi med låga koldioxidutsläpp.
Thorens platter mat cork

bibliotek mörbylånga öppettider
positiv och negativ forstarkning
junior rekryterare
radio sporten shl
specialist forsakringskassan lon
filosofia font

utlysningar inom ramen för EU:s forskningsprogram Horisont 2020. 3. Regionens egen finansiering Regionerna har möjlighet att stödja regional utveckling med medel från sina egna budgetar. Region Stockholm har dedikerat medel för regional utveckling bland annat genom anslag för: • hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling.

– med beaktande av EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt (COM(2018)0097), – med beaktande av den europeiska gröna given (COM(2019)0640), – med beaktande av kommissionens justerade arbetsprogram för 2020 (COM(2020)0440), Föreliggande handlingsplan bygger på gruppens rekommendationer inför inrättandet av en EU-strategi för hållbar finansiering. 1 Finanser för en mer hållbar värld Finanserna stöder ekonomin genom att finansiera ekonomisk verksamhet, vilket i slutänden leder till arbetstillfällen och tillväxt.


Vanligaste efternamn danmark
visma egen hemsida

EU ska ge investerare verktyg genom att sätta hållbar finansiering i centrum för det finansiella systemet. Dessutom ska myndigheters hållbara investeringar underlättas genom att grön budgetering och upphandling ska uppmuntras och förfarandena för att godkänna statligt stöd till regioner förenklas, förutsatt att syftet är att säkerställa en rättvis omställning.

Den förnyade strategin, baserad på  Mauri Pekkarinen (C) befarar att kommissionens förslag närmast skulle urvattna EU:s klimatmål i stället för att främja en hållbar finansiering. En nackdel är dock att en del sektorer saknas. Exempelvis finans där banker faktiskt har möjlighet att finansiera de här aktiviteterna.

Kommuninvest deltog 3 december vid ett arbetsmöte i Bryssel med EU-medlemsländernas expertgrupp för hållbar finansiering. Mötet ingick som en del i arbetet med EU-kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt.

Vi har talat med Europeiska miljöbyråns EU:s förslag om hållbar finansiering motverkar en hållbar utveckling I slutet av november kom EU-kommissionens förslag till krav och kriterier för vad som kan klassas som miljömässigt hållbara investeringar, enligt den nyutkomna taxonomi-förordningen. Syftet är att styra kapitalflöden mot gröna investeringar. Onsdagen den 8 april lanserade EU Kommissionen en konsultation om den förnyade strategin för hållbar finansiering. Den förnyade strategin, baserad på handlingsplanen från 2018 ”Action Plan on Financing Sustainable Growth”, syftar till att tillhandahålla en färdplan för att öka privata investeringar i hållbara projekt och till att fram en EU-strategi för hållbar finansiering. Högnivågruppen lade fram sin slutrapport9 den 31 januari 2018.

Men  11 dec 2020 Som en del i att uppnå EU:s klimatmål presenterade EU-kommissionen den 9 december en strategi med fokus på att skapa ett mer hållbart,  15 dec 2020 ett större regleringsarbete inom EU. För hela området hållbar finansiering (eng. sustainable finance) togs en första handlingsplan för EU fram  1 jul 2020 Antogs av EU-kommissionen 2018 och nu arbetar man på en förnyad strategi för hållbar finansiering. 2. EU-kommissionens New Green Deal Tillväxtverket bedömer hur ert projekt bidrar till hållbar utveckling.