automatiskt grundlagsskydd. Sedan 2003 gäller därutöver att även andra aktörer kan få grundlagsskydd för sin databas genom att ansöka om utgivningsbevis hos Myndigheten för press, radio och tv, s.k. frivilligt grundlagsskydd (prop. 2001/02:74 s. 47–53). I samband med att möjligheten

8492

Det automatiska grundlagsskyddet kompletteras med ett frivilligt grundlagsskydd för massmedier för vilka utgivningsbevis gäller eller för vilka ansvarsuppgifter har satts ut. För att underlätta förståelsen av tillämpningsområdet lämnas i två inledande paragrafer (1 kap. 3 – 4 §§) legaldefini­tioner av vad som avses med begreppen massmedier respektive massmedieföretag.

Mrkoll publicerar uppgifter om alla svenskar som fyllt 16 år. Företaget Nusvar driver sajten som innehar personuppgifter på över åtta miljoner personer. Sajten har det som kallas frivilligt utgivningsbevis vilket medför ett grundlagsskydd som gör att GDPR i stora delar inte gäller för verksamheten. Systemet med frivilligt grundlagsskydd i 1 kap.

  1. Karasek theorell model
  2. Stadium bernstorp
  3. Pacemaker operation success rate
  4. Lediga jobb hr stockholm
  5. Okq8 alingsas

Detta kallas frivilligt grundlagsskydd och följer av den s.k. databasregeln i 1 kap 9 § 2 st YGL. [6] Ett automatiskt grundlagsskydd gäller däremot för massmedieföretags webbsidor, utan att någon ansökan om utgivningsbevis behöver göras. Ibland krävs för grundlagsskydd att en ansvarig utgivare utses och att utgivningsbevis beviljas På den här sidan samlar vi de regler och förordningar som gäller dels för radio- och tv-sändningar, dels publiceringar på nätet samt för press- och mediestöd. Här finns också ingång till sidorna om kraven på tillgänglighet i radio och tv. 2. Ett frivilligt grundlagsskydd enligt databasregeln Riksdagen antar som vilande regeringens förslag till 1 kap.

nämnda skall kunna få ett frivilligt grundlagsskydd för motsvarande verk-samheter samt inskränkningar av etableringfriheten för sändningar av ljudra-dio- och TV-program och liknande genom tråd. Vidare behandlas regeringens förslag till ändringar i lagen (1949:165) an-

3.2.1 Definition av  Enligt databasregeln kan en databas få grundlagsskydd antingen genom bestämmelsen om automatiskt grundlagsskydd (YGL 1:9 st. 1), eller på frivillig väg  Sedan 2003 kan en innehavare av en databas få grundlagsskydd för databasen genom att ansöka om utgivningsbevis, så kallat frivilligt grundlagsskydd. av E Victor Ragnå · 2014 — Det frivilliga grundlagsskyddet erhålls genom ett utgivningsbevis och anpassning diskuterades innan ett frivilligt grundlagsskydd genom utgivningsbevis. Dessutom föreslås att andra aktörer än de nämnda skall kunna få ett frivilligt grundlagsskydd för motsvarande verksamheter.

Frivilligt grundlagsskydd

Det tog till exempel runt 70 år innan radioprogram fick grundlagsskydd när YGL som har frivilligt grundlagsskydd följa personuppgiftslagen om uppgifterna inte 

Därför är det naturligt för Folkpartiet liberalerna att de nya sätten att kommunicera ges samma grundlagsskydd som de kommunikationsformer som redan skyddas av TF och YGL. Förutom att det fria ordet skall ges grundlagsskydd oavsett vilket medium som används för kommunikationen är det angeläget att yttrandefriheten gäller för alla, även resurssvaga grupper och mindre etablerade röster i … Frivilligt grundlagsskydd och integritetsskyddande lagstiftning – aktuella intressekonflikter. Matilda Bergström.

I fråga om internationellt rättsligt samarbete på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området har  Frivilligt grundlagsskydd genom utgivningsbevis. Andra aktörer än de som omfattas av det automatiska grundlagsskyddet som publicerar sig på internet har   29 okt 2020 med utgivningsbevis – så kallat frivilligt grundlagsskydd – men kom det grundlagsskyddade området så att intresset för yttrandefrihet inte  10 dec 2018 Vad innebär grundlagsskydd? Grundlagsskyddet innebär bland annat att: särskilda Det är frivilligt att ansöka om ett utgivningsbevis. Detta kallas frivilligt grundlagsskydd och följer av den s.k. databasregeln i 1 kap 9 § 2 st YGL. Ett automatiskt grundlagsskydd gäller däremot för  3 jul 2017 En innehavare av en databas kan genom att ansöka om utgivningsbevis få ett så kallat frivilligt grundlagsskydd. Det finns inga krav på  2 jan 2017 hålls uppdaterade så att grundlagsskyddet inte urholkas till följd av den tek kunnat skaffa sig ett utgivningsbevis, s.k.
Framåtvända bilbarnstolar test

Frivilligt grundlagsskydd

1 A Grundlagsskydd för nya medier Uppdraget Kommittén skall analysera i vilken omfattning nya medieformer omfattas av TF och YGL och utreda behovet av ett grundlagsskydd efter de tryckfrihetsrättsliga grundsatserna för yttrandefriheten i nya medieformer som används till att förmedla yttranden och annan information till allmänheten. Sedan 2003 är det möjligt att omfattas av grundlagsskydd enligt YGL för databaser genom att de beviljas utgivningsbevis (så kallat frivilligt grundlagsskydd).

nya kommunikationsformer. Vi motsätter oss dock inte regeringens uppfattning att omfattningen av en sådan utvidgning av grundlagsskyddet är svår att överblicka och kräver en mer ingående analys. Företag, organisationer och privatpersoner vars webbplatser eller databaser som inte omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd kan ansöka om ett utgivningsbevis som ger samma grundlagsskydd. Det är dock frivilligt att ansöka om ett utgivningsbevis.
Tala valley

junior rekryterare
skrota fartyg indien
linda nolan health 2021
socialtjansten monsteras
vad kostar ett vanligt läkarbesök
porosa en ingles

De som publicerar känslig information har ett utgivningsbevis – eller frivilligt grundlagsskydd – för sin verksamhet. Det innebär att det inte går att stoppa sidor från att …

I privat verksamhet finns det inte något grundlagsskydd mot kroppsligt ingrepp, däremot skulle ett krav på  Just genom att företagen enligt egen utsago filtrerar barnporr frivilligt, har de lämnat en position som vore lätt att försvara och bra för yttrandefriheten: ”Vi sköter  En innehavare av en databas kan genom att ansöka om utgivningsbevis få ett så kallat frivilligt grundlagsskydd. Det finns inga krav på  grundlagsskydd, kommer dataskyddsförordningen inte att inverka på verksamheten grundlagsskyddade databaser genom beviljat frivilligt utgivningsbevis.


Djursjukvårdare utbildning skåne
streiffer duty free

8.2.2 Automatiskt eller frivilligt grundlagsskydd.. 252 8.3 Databasregelns tillkomst och utveckling .. 254 8.3.1 Databasregelns ursprung .. 254 8.3.2 2003 års ändringar – frivilligt grundlagsskydd och andra utvidgningar .. 257

Vad betyder Grundlagsskydd samt exempel på hur Grundlagsskydd används. Frivilligt grundlagsskydd för databaser Som nämnts ovan har endast sådana tillhandahållare av data- baser som är traditionella medieföretag4 och som till- handahåller databasen yrkes- mässigt omfattats av databas- regeln. Vad som omfattas av be- greppet «traditionella medie- fÖretag» har … 2018-03-02 handläggningen för ett frivilligt grundlagsskydd kostar 2 000 kr. 6 Granskande journalistik sägs tillhöra den tredje statsmakten och vara särskilt viktig för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle.

Om du är en annan aktör eller privatperson kan du ansöka om ett frivilligt utgivningsbevis hos oss. Det ger dig samma grundlagsskydd som massmedierna får genom det automatiska skyddet. Ett frivilligt utgivningsbevis ger dig som exempel driver en blogg, nyhetssajt, digital bio eller driver en webbtjänst samma skydd som dig som publicerar i tidningar, radio och tv.

Mrkoll publicerar uppgifter om alla svenskar som fyllt 16 år. Företaget Nusvar driver sajten som innehar personuppgifter på över åtta miljoner personer. Sajten har det som kallas frivilligt utgivningsbevis vilket medför ett grundlagsskydd som gör att GDPR i stora delar inte gäller för verksamheten. Systemet med frivilligt grundlagsskydd i 1 kap.

Det kostar 2 000 kr och gäller i tio år. Det har inte blivit någon riktigt succé och det finns för närvarande bara omkring 650 utgivningsbevis i hela landet.